Boka  Priser

010-211 5001

Vad påverkar priset på en badrumsrenovering?


Som nämnts tidigare så är det en mängd faktorer som påverkar vad en badrumsrenovering kostar. Vi går igenom de främsta faktorerna här. Det är även dessa faktorer som du kommer få välja i priskalkylatorn när du räknar ut vad din egen badrumsrenovering kan kosta.


1. Storlek på badrummet

Självklart har storleken på ditt badrum betydelse för priset. Du räknar golvytan genom att multiplicera bredden med längden. Ett standardbadrum i Stockholm är mellan 3-5 kvm. 

Är du osäker på ditt badrums storlek så välj 3-5 kvm då majoriteten av badrummen är i den storleken. Om ditt badrum är ca 3 kvm, avrunda då uppåt och välj 3-5 kvm istället för 2-3 kvm.


2. Etablering

Byggföretag räknar alltid med en etableringskostnad. Etableringen innebär att entreprenören kommer till din bostad samt omfattar utkörning, uppbärning av byggmaterial och verktyg, intäckning av golv och väggar med mera. 

Sköter du intäckningen på egen hand så se till att täcka noga. En badrumsrenovering innebär ofta en hel del rivning och bilning som orsakar mycket damm och bråte. Köp gärna extra golvpapp och skyddsplast och täck in golv, dörröppningar, bokhyllor med mera. 


3.  Rivning och bortforsling

Rivningen kan vara omfattande vid en badrumsrenovering. Ibland räcker det att endast ytskikt demonteras men ibland krävs även rivning av underlaget, bilning med mera. Du kan spara pengar genom att själv ordna med rivningen. Vi rekommenderar dock att du låter byggföretaget sköta rivningen. Vill du hjälpa till så kan du exempelvis ordna med bortforsling av skräp och byggavfall. Din kostnadsbesparing kan då bli 1.500-3.000 kronor.

Tar du själv hand om rivningen i badrummet så tänk på att du behöver hjälp med att stänga av vatten, proppa vattenrören och demontera elen. Sådant bör du inte göra på egen hand. 


4.  Golvbrunn

Alla golvbrunnar som är från år 1990 eller tidigare måste bytas ut enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar dock att alltid byta ut golvbrunnen om den är äldre än tio år. Kostnaden för att byta golvbrunnen är liten i förhållande till totalkostnaden. De flesta vattenskador sker nämligen i anslutning till golvbrunnen. Om du är osäker på hur gammal din golvbrunn är eller om skicket är dåligt ska du byta ut den. Här kan du välja mellan en vanlig golvbrunn eller en väggnära s.k designbrunn.

I priset ingår inte kostnaden för en designbrunn. En designbrunn kan kosta 4.000-7.000 kronor.


5.   Byte av avloppsrör

Ibland är spillvattenledningarna (avloppsrören) i dåligt skick och behöver bytas eller så behöver de flyttas i samband med badrumsrenoveringen. Då behöver hela eller delar av ledningarna bytas. Att byta “grodan” betyder att samtliga liggande avloppsrör byts ut. Det kallas även för lokalt stambyte. 

Avloppsrören behöver ofta flyttas då avsättningarna är placerade för nära väggarna. Det kan även vara en bra idé att byta ut samtliga avloppsrör ifall de är i dåligt skick och om det inom kort ska genomföras ett stambyte i fastigheten. 


6. VVS-arbeten

Om du vill ha synliga eller infällda vattenrör är också ett val som påverkar priset för badrumsrenoveringen. Ur säkerhetssynpunkt är bägge alternativen lika säkra. Infällda vattenledningar kostar mer att installera men ger en snyggare finish i badrummet. 

Tänk på att infällda rör kräver ett fördelarskåp eller att en fördelare installeras i ett schakt med slitsbotten och uppvik. På vattenledningarna får det inte heller finnas några skarvar. Alla ledningar måste dras i hela längder fram till fördelaren. 


7. VVS-besiktning

Vatten- och avloppsinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering och den vanligaste orsaken till fuktskador. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.

Innan alla spill- och tappvattenledningar byggs in bör du genomföra en VVS-besiktning. Då kontrollerar en utomstående expert alla ledningar och att arbetet utförts korrekt innan nästa moment under badrumsrenoveringen påbörjas. 

Läs mer om vår VVS-besiktning


8. Underarbete i väggarna

Vad består väggarna i ditt badrum av? Det finns tre alternativ - gips och reglar (lätt konstruktion), väggar som består av betong eller tegel (massiva väggar) eller blandade väggar där en eller två väggar består av lätt konstruktion och övriga är massiva. 

Säkerställ att hantverkarna använder 15mm k-plywood bakom gipsskivorna. Idag använder många byggföretag osb-skivor istället för konstruktionsplywood vilket inte är likvärdigt och inte uppfyller kraven. Om väggarna ska putsas så tänkt på den långa torktiden som vissa produkter har. Be hantverkaren använda produkter med korta torktider för att undvika långa väntetider. 


9. Golvvärme

Golvvärme, även kallat komfortvärme, är väldigt populärt i moderna badrum. Elektrisk golvvärme är enkelt att installera, förbrukar inte mycket el och räcker som uppvärmningskälla i badrummet. Golvvärmeslingorna installeras innan golvet flytspacklas. 

Tänk på att endast en behörig elektriker får installera golvvärme. Installationen måste även dokumenteras och överlämnas till dig i form av garantiunderlag för att tillverkarens garanti ska gälla. Något som ofta missas är mätningarna av golvvärmekabeln som måste utföras innan, under och efter läggningen för att underlaget ska vara komplett. 


10.  Underarbete på golv samt golvavjämning

Nästa steg är underarbetet på golvet. Består golvet i ditt badrum av betong eller en träkonstruktion? I lägenheter är golvet oftast betong och i småhus består det vanligtvis av träbjälklag. Ett träbjälklag innebär mer arbete då golvet ofta måste förstärkas. Vid träbjälklag måste även regeltäthet och böjstyvhet beaktas. Oftast behöver även ett tunnare armeringsnät läggas ovanpå golvspånet. 

När underlaget är klart ska golvavjämning genomföras för att bygga upp fallet mot golvbrunnen. 


11. Fuktspärr och tätskikt

Tätskikt är badrummets absolut viktigaste beståndsdel och förhindrar att fukt tränger in i den underliggande konstruktionen. Trots att det går att använda vätskebaserat tätskikt så rekommenderar vi att ett foliebaserat tätskikt används då det har ett högre motstånd mot fukt samt är enklare att delreparera om en skada uppstår. Ett foliebaserat tätskikt går att använda på alla typer av underlag medan ett vätskebaserat tätskiktssystem har vissa begränsningar.

Säkerställ att din hantverkare väljer ett tätskikt som är testat och godkänt. I priskalkylatorn har vi räknat med ett foliebaserat tätskikt istället för ett vätskebaserat tätskikt. 


12. Tätskiktsbesiktning

Tätskiktet är den viktigaste delen under en badrumsrenovering. Felaktigt monterade tätskikt är dock vanligt förekommande byggfel och ger lätt upphov till fuktskador som kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Under tätskiktsbesiktningen genomförs noggranna kontroller av att bland annat fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar. Vi säkerställer även att dessa arbeten är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. 

Med en tätskiktsbesiktning kan du helt enkelt känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt och du minimerar risken för fuktskador. Dessutom dokumenterar vi tätskiktsarbetet noga som redovisas i ett tydligt besiktningsprotokoll med fotobilaga som är ett bra underlag för dig att ha. 

Läs mer om vår tätskiktsbesiktning


13. Plattsättning

Kakel och klinker är kanske det som mest förknippas med badrum. I detta stadie monterar en plattsättare kakel på väggarna och klinker på golvet. Detta arbete har egentligen ingen byggteknisk funktion utan keramiken och fogmassan som används är av estetisk karaktär. 

Planera noggrant hur du vill att kakel och klinker monteras i ditt badrum. Ta gärna fram en skiss och diskutera med plattsättaren hur du vill att det ska se ut, vad passbitarna ska sitta samt detaljer såsom fogbredd och kulör.  


14. WC

Om du ska ha en golvmonterad wc-stol eller en vägghängd wc påverkar också priset på renoveringen. En vanlig, golvmonterad wc är billigare att installera medan en vägghängd wc med inbyggd fixtur är mer praktisk. 

Ibland säljs kompletta WC-paket hos byggvaruhus eller i nätbutiker där fixtur, WC-skål och spolknapp ingår. Notera, i priskalkylatorn ingår inte WC-stol och tillbehör utan endast installation och nödvändigt material. 


15. Innertak och målning

Taket omfattas inte av samma regler som resten av våtrummet men det måste ändå installeras på rätt sätt. Viktigt är att taket målas med en färg som är avsedd för våtutrymmen samt målas i flera omgångar enligt tillverkarens anvisningar. 

Be hantverkaren att måla ner på väggarna innan tätskiktet monteras så det blir en tät anslutning mellan vägg och tak. Planera även hur belsyningen ska placeras så du får en jämn spridning av ljuset. En tumregel är en spotlight per kvadratmeter. 


16. Dusch och badkar

Planerar du att installera dusch eller badkar? I moderna badrum är det populärt att installera badkar med takdusch så att det går att både bada och duscha. 

Tänk på centrumavstånd på blandaren. Det finns både cc150 och cc160 och blandare för infällda och utanpåliggande vattenrör. I kalkylen inräknas installation av dusch- eller badkarsblandare samt duschväggar eller badkar. Själva blandaren samt dusch och badkar räknas inte in i kalkylen. 


17. Handfat och spegel

Idag finns det massor av olika alternativ när det kommer till tvättställ, kommod, blandare, spegel med mera. Fundera noga på om du vill ha ett fristående tvättställ eller en kommod med spegel eller spegelskåp. 

Tänk på att det kan vara bra att installera ett eluttag i spegelskåpet eller tvättställskommoden. 


18. Elinstallationer -  brytare och dimmer

När det kommer till elinstallationer behöver du bestämma om du ska ha en vanlig brytare eller dimmer i badrummet. Har du spotlights så kan det vara trevligt att kunna dimmra belysningen. 

Tänk på att belysningen måste vara anpassad för att dimmra för att dimmern ska fungera. Fråga butiken där du köper din belysning eller din elektriker om du är osäker.


19. Installation av jordfelsbrytare

Har du elektrisk golvvärme, handdukstork, eluttag, tvättmaskin eller annan elektrisk utrustning i badrummet så måste en jordfelsbrytare installeras. Den förhindrar eventuella olyckor vid kortslutning eller felinstallation.  

Om du redan har en jordfelsbrytare så testa den. Är jordfelsbrytaren trög eller gammal så rekommenderar vi att du låter elektrikern byta ut den. Tänk också på att du som anläggningsägare måste testa jordfelsbrytaren med testknappen två gånger per år. 


20. Slutbesiktning

Slutbesiktningen hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.

Vår slutbesiktning omfattar fler än 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar in i minsta detalj att ditt badrum renoverats och färdigställts enligt tillverkarnas anvisningar och gällande branschregler.

Läs mer om vår slutbesiktning


21. Ytskiktsmaterial, inredning och blandare

En del produkter har långa väntetider så tänk på att beställa kakel, klinker och inredning med god framförhållning och om möjligt förvara allt i butiken eller i ditt förråd så det inte uppstår förseningar. 


Några avslutande råd inför din badrumsrenovering

För att öka dina chanser att få en så effektiv och smidig renoveringsprocess som möjligt samt för att säkerställa att slutresultatet blir det bästa möjliga så följer här ett antal tips och råd som du också bör tänka på inför din badrumsrenovering. 

  • Kontrollera byggföretaget när du jämför eller skriver avtal på hantverkarkoll.se.  

  • Skriv alltid avtal med entreprenören.

  • Skriv in i avtalet att betalning sker efter godkänd slutbesiktning eller efter varje godkänd delbesiktning.

  • Skriv in ett förseningsvite på minst 5.000 kr per påbörjad försenad arbetsvecka. 

  • Skriv in i avtalet att en trestegsbesiktning kommer att genomföras alternativt att en slutbesiktning genomförs innan slutbetalningen. 

  • Betala aldrig i förskott.Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in