Boka  Priser

010-211 5001

78% AV NYBYGGDA BADRUM  UNDERKÄNNS

Det byggs över 100.000 badrum varje år och  det utförs uppskattningsvis 10.000 badrumsrenoveringar per år. Vår statistik visar att 5-10% av dessa besiktigas innan renoveringen färdigställs. Samtidigt underkänns hela 78% av alla nybyggda badrum vid slutbesiktningen.

Tyvärr är inte, att anlita en entreprenör som har alla nödvändiga behörigheter på plats, inte alltid en garanti för att en badrumsrenovering utförs korrekt. Att se till ett besiktningsföretag som är specialiserat inom våtrum och VVS involveras i renoveringsprocessen kan istället vara avgörande för att din badrumsrenovering kvalitetssäkras och utförs korrekt.

VILKEN BESIKTNING PASSAR DIG BÄST?

VILKEN BESIKTNING PASSAR DIG BÄST?


En badrumsbesiktning utförd utav Besiktabadrum har många fördelar. Ni säkerställer att badrummet är i gott tekniskt skick, undersökningen utförs Fackmannamässigt, ni får en opartisk granskning av hela objektet och ett kvitto på att ert objekt uppfyller branschreglerna. Ta kontroll över ert badrum, genom att låta oss kvalitetssäkra från start till slut. Det kallar vi en bekymmersfri badrumsbesiktning.


Ta kontroll över din badrumsrenovering 

En besiktning har många fördelar. Du säkerställer att allt utförs korrekt, får en opartisk granskning av hela badrummet och ett kvitto på att ditt badrum uppfyller branschreglerna.
VVS Besiktningv

VVS Besiktning

Vatten- och avloppsinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.

 4995 SEK                
Tätskiktsbesiktning

Tätskiktsbesiktning

Felaktigt monterade tätskikt är vanligt förekommande byggfel, ger lätt upphov till fuktskador och kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Med en tätskiktsbesiktning kan du känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt och du minimerar risken för fuktskador.

4995 SEK
Slutbesiktning

Slutbesiktning

En slutbesiktning är en liten investering i förhållande till den totala kostnaden för en badrumsrenovering. Vi hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.

7995 SEK
3 Stegsbesiktning

3 Stegsbesiktning 

Trestegsbesiktning säkerställer vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen lokaliserar vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär.

15995 SEK

Kontrollera statusen på ditt befintliga badrum

Är du orolig över ditt befintliga badrum eller misstänker du en fuktskada? Med en statusbesiktning får du en omfattande kontroll av skicket på ditt badrum. 
Statusbesiktning

Statusbesiktning

 • Golvbrunn & tätskiktsanslutning

 • Golvlutning och svackor

 • Genomföringar våtzon 1

 • Utlopp för tvättställ

 • Utlopp för WC

 • Förekomst av bomljud

 • Ytskikt / sprickor

 • Installationsschakt

 • El-installationer

 • Överluft (till & frånluft)

7999,00 SEK

Statusbesiktning PLUS

Statusbesiktning PLUS 

 • Golvbrunn & tätskiktsanslutning

 • Golvlutning och svackor

 • Genomföringar våtzon 1

 • Utlopp för tvättställ

 • Utlopp för WC

 • Förekomst av bomljud

 • Ytskikt / sprickor

 • Installationsschakt

 • El-installationer

 • Överluft (till & frånluft)

 • Fuktindikationsmätning

 • Termografering (Värmekamera)

 • Test av jordfelsbrytare

9999,00 SEK


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in