Boka  Priser

010-211 5001

slutbesiktning

Säkerställ att ditt nya badrum är byggt utan fel & brister

Känn dig trygg med att ditt nya badrum är byggt utan fel och brister innan slutbetalningen. En slutbesiktning är en liten investering i förhållande till den totala kostnaden för en badrumsrenovering. Vi hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.

Kvalitetskontroll innan slutbetalningen.


Få en opartisk granskning av hela badrummet.

Kvitto på att ditt badrum är godkänt.


LEDANDE INOM BADRUMSBESIKTNING i sverige


På Besiktabadrum hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.
Certifierad partner

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte samt VVS.
Fasta priser

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller liknande.
Hög service

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Nöjda kunder

Nöjda kunder

Vi är oerhört stolta över vår höga kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla den service vi ger till våra kunder.
Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Besiktningsgaranti

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.
Noggranna kontroller

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.
Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation. 
Försäkring

Försäkring

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i slutbesiktningen

Vår slutbesiktning omfattar fler än 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar in i minsta detalj att ditt badrum renoverats och färdigställts enligt tillverkarnas anvisningar och gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår slutbesiktning.Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Golvlutning på ytskikt


 • Svackor och buktighet


 • Höjdskillnad till golvbrunn


 • Att bakfall inte förekommer


Plattsättning & fogning

Ett badrum består av keramisk beklädnad, det vill säga kakel och klinker. Dessa måste monteras enligt vissa riktlinjer både för att badrummet ska bli estetiskt snyggt och för att säkerställa att fuktskador inte kan förekomma. Planering av passbitar, fogbredd, fogsprång och vidhäftning är några av de saker som en plattsättare behöver tänka på.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Plattsättning och passbitar


 • Fogning


 • Bomljud (hålrum under plattor)


 • Rörelseteknisk byggfog


Golvbrunn

Majoriteten av alla fuktskador sker vid golvbrunnen. En felaktigt installerad golvbrunn eller tätskiktanslutning till golvbrunnen är vanligt förekommande fel som upptäcks vid en badrumsbesiktning.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Att golvbrunnen är korrekt installerad


 • Att golvbrunnen är typgodkänd


 • Tätskiktsanslutning och klämring


 • Vattenlås


VVS-installationer

Installation av vatten och avlopp är kritiska moment under en badrumsrenovering som om felmonterat lätt kan orsaka fuktskador. Det är många delar som omfattas av VVS-installationer. WC, dusch, tvättställ, tvättmaskin och rör (både utanpåliggande och infällda) är några. En tryck- och täthetskontroll är även något som entreprenören ska utföra och upprätta ett protokoll av.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Rördragning


 • Installationsschakt och fördelare


 • Dusch, bad & WC


 • Tryck & täthetsprotokoll


El-installationer

Enligt Elsäkerhetsverket och elsäkerhetslagen måste samtliga elarbeten utföras av ett behörigt elföretag. Alla badrumsrenoveringar omfattar el-installationer i olika omfattning och det är mycket viktigt att arbetet utförs korrekt för att förhindra olyckor.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Dokumentation & egenkontroller


 • Jordfelsbrytare


 • Eluttag och kontakter


 • Behörig elentreprenör


Dokumentation

När ditt badrum är färdigställt ska entreprenören överlämna en del dokument, underlag och intyg till dig. Dessa är värdehandlingar som visar hur och av vem arbetet utförts. Det är viktigt att dessa är kompletta och korrekt ifyllda då de kan efterfrågas vid en eventuell försäljning eller under ett försäkringsärende.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Egenkontroller


 • Säker vatten intyg


 • Entreprenörens behörigheter


 • Kvalitetsdokument


Fler än 100 kontrollpunkter

Tätskiktet är antagligen det viktigaste i badrummet och värt att lägga extra vikt vid under en renovering för att undvika fuktskador. Därför omfattar tätskiktsbesiktningen utöver noggrann kontroll av fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar även kontroll av ett stort antal ytterligare punkter.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Anslutning av tätskikt mot golvbrunn


 • Slitsbotten


 • Läckageindikeringar


 • Serviceöppningar och installationsschakt


Detta ingår i våra besiktningar


 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 45-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.

 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.

 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.

 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.

 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.

 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

 • Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar. 


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in