Boka  Priser

010-211 5001

Tätskiktsbesiktning

Minimera risken för fuktskador

Tätskiktet är den viktigaste delen under en badrumsrenovering om du frågar oss. Felaktigt monterade tätskikt är vanligt förekommande byggfel, ger lätt upphov till fuktskador och kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Med en tätskiktsbesiktning kan du känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt och du minimerar risken för fuktskador.

Säkerställ att tätskiktet är korrekt monterat.


Noggrann kontroll av golvlutningen och tätskikt.
Få ett kvitto på ditt badrum uppfyller branschreglerna.


LEDANDE INOM BADRUMSBESIKTNING i sverige


På Besiktabadrum hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.
Certifierad partner

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte samt VVS.
Fasta priser

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller liknande.
Hög service

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Nöjda kunder

Nöjda kunder

Vi är oerhört stolta över vår höga kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla den service vi ger till våra kunder.
Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Besiktningsgaranti

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.
Noggranna kontroller

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.
Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation. 
Försäkring

Försäkring

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i tätskiktsbesiktningen

Under tätskiktsbesiktningen genomför vi noggranna kontroller av att bland annat fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar samt säkerställer att dessa arbeten är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår tätskiktsbesiktning.


Fuktspärr

Hälften av alla fuktskador som uppstår i våtrum beror på bristfälligt tätskikt. Det finns idag drygt 30 stycken godkända tätskiktssystem. Att tätskiktet uppfyller gällande krav och är korrekt monterat är viktigt för att garantier och försäkringar ska gälla.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Underlag, ojämnheter, luftbubblor och veck


 • Vidhäftning


 • Att tätskiktet monterats enligt anvisningarna


 • Att tätskiktet är godkänt


Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Golvlutning på ytskikt


 • Svackor och buktighet


 • Höjdskillnad till golvbrunn


 • Att bakfall inte förekommer


Installationsschakt

Idag får inga kopplingar eller skarvar på tappvattenledningar placeras dolt. Därför är installationsschakt vanligt förekommande i badrum. Dessa måste installeras enligt specifika regler och vi kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med de krav som finns i Boverkets byggregler samt i Säker Vattens branschregler.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Åtkomlighet av kopplingar


 • Slitsbotten med uppvik


 • Läckageindikering


 • Placering av servicelucka


Rörgenomföringar

Rörgenomföringar för vatten- och avloppsrör måste monteras enligt särskilda regler. De måste placeras med särskilda minimiavstånd mot golv, vägg och omkringliggande rör i åtanke. De måste även förankras så att inbördes rörelser inte sker mellan vägg och tätskikt samt tätas enligt tillverkarens anvisningar.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Placering och tätning av genomföringar


 • Mått och avstånd på avsättningar


 • Fixering av ledningar


Fler än 100 kontrollpunkter

Tätskiktet är antagligen det viktigaste i badrummet och värt att lägga extra vikt vid under en renovering för att undvika fuktskador. Därför omfattar tätskiktsbesiktningen utöver noggrann kontroll av fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar även kontroll av ett stort antal ytterligare punkter.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Anslutning av tätskikt mot golvbrunn


 • Slitsbotten


 • Läckageindikeringar


 • Serviceöppningar och installationsschakt


Detta ingår i våra besiktningar


 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.

 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.

 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.

 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.

 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.

 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

 • Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar. 


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in