Boka  Priser

010-211 5001

VVS-besiktning

Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser

Vatten- och avloppsinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering och den vanligaste orsaken till fuktskador. Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.

Säkerställ att VVS-installationerna är korrekt utförda.


Upptäck fel i ett tidigt skede.Minimerar risken för vattenskador genom vatten- och avloppsrör.

LEDANDE INOM BADRUMSBESIKTNING i Sverige

På Besiktabadrum hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.

Certifierad partner

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte samt VVS.
Fasta priser

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller liknande.
Hög service

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Nöjda kunder

Nöjda kunder

Vi är oerhört stolta över vår höga kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla den service vi ger till våra kunder.
Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Besiktningsgaranti

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.
Noggranna kontroller

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.
Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.
Försäkring

Försäkring

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i VVS-besiktningen

VVS-besiktningen omfattar noggranna kontroller av samtliga spill- och tappvatteninstallationer och att dessa är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår VVS-besiktning.

SPILLVATTENLEDNINGAR

Spillvattenledningar, eller avloppsrör som det heter i vanliga termer, byts ofta ut i samband med en badrumsrenovering. Det kan bero på att ledningarna är äldre och slitna eller på en flytt av WC eller dusch som kräver att ledningarna byts ut eller dras om.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Rätt dimensioner på ledningarna


 • Lutning och förankring av ledningarna


 • Höjd och placering på avsättningar


 • Att arbetet uppfyller säker vatten installation


Tappvattenledningar

Felaktigt installerade tappvattenledningar, också kallat vattenrör, är orsaken till en stor andel fuktskador. Det är idag vanligt med infällda (dolda) rör och det är därför mycket viktigt att säkerställa att installationerna utförs korrekt för att undvika risken för fuktskador. Ett litet fel kan innebära allvarliga konsekvenser.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Ledningar och avsättningar


 • Prov och täthetsprotokoll


 • Varmattencirkulation


 • Installationer med risk för legionella


Installationsschakt

Idag får inga kopplingar eller skarvar på tappvattenledningar placeras dolt. Därför är installationsschakt vanligt förekommande i badrum. Dessa måste installeras enligt specifika regler och vi kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med de krav som finns i Boverkets byggregler samt i Säker Vattens branschregler.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Åtkomlighet av kopplingar


 • Slitsbotten med uppvik


 • Läckageindikering


 • Placering av servicelucka


Vägghängd WC

Har du en vägghängd wc i ditt badrum vill du vara säker på att den installeras korrekt. Vägghängda toaletter har vattenledningar, avlopp, spolenhet med mera inbyggt vilket kräver särskild hänsyn vad gäller bland annat korrekt VVS-installation för att undvika läckage.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Installationen av WC-fixturen


 • Tätskikt, slitsbotten och läckageindikering


 • Infästning


 • Anslutning till vatten och avlopp


Väggnära golvbrunn

Idag är det populärt med väggnära golvbrunn, även kallat designbrunn eller golvränna. Vid installationen av en väggnära golvbrunn behöver dels själva installationen kontrolleras men även att produkten är typgodkänd i enlighet med de krav som finns.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Att golvbrunnen är godkänd


 • Höjd och placering


 • Korrekt installation


Vattenfördelarskåp

Idag är det krav på att inga kopplingar får placeras dolt och därmed måste samtliga vattenrör dras i hela längder utan skarvar och kopplingar. I ett badrum med infällda rör krävs det att ett vattenfördelarskåp installeras där samtliga kopplingar för vattenrören placeras.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Att vattenfördelarskåpet är godkänt


 • Att skåpet är korrekt installerat


 • Placering och indikering


 • Prov och täthetsprotokoll


Detta ingår i våra besiktningar


 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 45-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.

 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.

 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.

 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.

 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.

 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

 • Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar.


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in