Boka  Priser

010-211 5001

Frågor och svar gällande Fakturering & legverans

Är bokningen bindande?

Du har möjlighet att av och omboka en besiktning fram till sju dagar före avtalad tid. Vid avbokning med kortare varsel debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 48 timmar före besiktningstillfället debiteras hela besiktningsarvodet.


Vad kostar en badrumsbesiktning?

Priserna varierar beroende på vilken typ av besiktning men ligger från 4.900 kronor. Vid bokning av trestegbesiktning får man ett förmånligt rabatterat paketpris.

Samtliga priser framgår under priser.

Utför ni besiktningar i hela sverige?

Vi utför besiktningar inom hela sverige.


Tillkommer några andra avgifter eller kostnader?

Nej, alla våra priser är fasta. Det innebär att det inte tillkommer några andra kostnader, avgifter eller överraskningar.


När får jag protokollet från besiktningen?

Besiktningsutlåtandet skapas och skickas efter erlagd betalning. Vanligtvis inom 24 timmar.


Får jag ett protokoll?

Ja, alla våra besiktningar redovisas i tydliga och lättbegripliga besiktningsutlåtanden (protokoll) med fotodokumentation. Felbilagan (lista över fel) skickas samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande och besiktningsutlåtandet skickas inom 24 timmar efter erlagd betalning.

Är priserna inklusive moms?

Samtliga priser som redovisas på hemsidan är inklusive 25% mervärdesskatt (moms) för konsumentbeställare (privatpersoner) samt exklusive moms för näringsidkare och företag.


Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har vanligtvis en ledtid på ca 48 timmar. Ibland har vi möjlighet att boka in en besiktning tidigare om vi har en avbokning eller liknande. 

Hur lång tid tar en besiktning?

Besiktningen tar normalt ca 30-60 minuter. Under tiden utför besiktningsmannen helt ostört sitt arbete. Först efter att kontrollen är klar får parterna framföra egna synpunkter eller anmärkningar. Avslutningsvis går vi igenom kontrollen med samtliga närvarande. 

Hur betalar jag?

Betalning sker genom faktura som mailas till dig och ska betalas inom 15 dagar. Du betalar först efter utförd besiktning. Besiktningsutlåtandet skickas efter erlagd betalning.

Kan jag ångra en beställning?

Vill du ångra köpet fyller du i ångerblanketten, som återfinns på Konsumentverkets hemsida. Därefter skickar du denna till oss via post eller e-post info@besiktabadrum.se