Boka  Priser

010-211 5001

statusbesiktning

Undersök skicket på ditt befintliga badrum

Är du orolig över ditt befintliga badrum? Med en statusbesiktning får du en omfattande kontroll av skicket på ditt badrum. Vi identifierar eventuella fel, brister och riskområden. Du får rekommendationer på åtgärder, vägledning och möjlighet att ställa frågor till vår skickliga besiktningsman. Besiktningsutlåtandet kan du använda som underlag för reklamation vid anmälan av försäkringsärende eller för att ta in offerter för renovering.

Granskning av hela badrummet


Upptäck fel & brister i ditt badrum


En trygghet för dig som ägare


LEDANDE INOM BADRUMSBESIKTNING i örebro


På Besiktabadrum hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.
Certifierad partner

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte samt VVS.
Fasta priser

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller liknande.
Hög service

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Nöjda kunder

Nöjda kunder

Vi är oerhört stolta över vår höga kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla den service vi ger till våra kunder.
Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Besiktningsgaranti

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.
Noggranna kontroller

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.
Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.
Försäkring

Försäkring

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i statusbesiktningen

Under statusbesiktningen genomför vi noggranna kontroller av bland annat golvlutning, golvbrunn och VVS- och el-installationer för att fastställa skicket på ditt befintliga badrum och att arbetena utförts i enlighet med gällande krav och branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår statusbesiktning.

Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Golvlutning på ytskikt


 • Svackor & buktighet


 • Höjdskillnad till golvbrunn


 • Att bakfall inte förekommer


Golvbrunn

Majoriteten av alla fuktskador sker vid golvbrunnen. Skador i golvbrunn, eller brister i tätskiksanlutningen är vanligt förekommande fel som upptäcks vid en badrumsbesiktning.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Att golvbrunnen är korrekt installerad


 • Skador i golvbrunnen


 • Tätskiktsanslutning & klämring


 • Vattenlås


VVS-installationer

I ditt badrum är det många delar som omfattas av VVS-installationer. WC, dusch, tvättställ, tvättmaskin och rör (både utanpåliggande och infällda) är några. Vi säkerställer att samtliga VVS-installationer i ditt badrum är korrekt utförda och att det inte finns brister eller fel som kan orsaka fuktskador.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Rördragning


 • Installationsschakt & fördelare


 • Dusch, bad & WC


 • Tvättställ & blandare


El-installationer

Enligt Elsäkerhetsverket och elsäkerhetslagen måste samtliga elarbeten utföras av ett behörigt elföretag. Alla badrum innehåller el-installationer i olika omfattning och det är viktigt att säkerställa att allt är korrekt för att förhindra olyckor.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Golvvärme


 • Jordfelsbrytare


 • Eluttag & kontakter


 • Övrig elutrustning


Statusbesiktning Plus


Är du orolig över ditt befintliga badrum eller misstänker du en fuktskada? Med Statusbesiktning Plus utreder vi fuktskador genom fuktmätning och termografering och genomför noggranna kontroller för att du ska få en uppfattning om skicket på ditt badrum.

Detta ingår i våra besiktningar


 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.

 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.

 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.

 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.

 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.

 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

 • Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar.


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in