Boka  Priser

010-211 5001

Trestegsbesiktning

Den kompletta besiktningen & en garanti för ett bra slutresultat

Ta kontroll över din badrumsrenovering från start till slut. Med vår trestegsbesiktning säkerställer vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen lokaliserar vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär.

Kvalitetskontroll innan slutbetalningen.


Paketpris, 2 800 kronor i rabatt!


Bästa garantin för ett bra slutresultat.


LEDANDE INOM BADRUMSBESIKTNING i örebro


På Besiktabadrum hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.
Certifierad partner

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte samt VVS.
Fasta priser

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller liknande.
Hög service

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Nöjda kunder

Nöjda kunder

Vi är oerhört stolta över vår höga kundnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla den service vi ger till våra kunder.
Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog samt snabb återkoppling.
Besiktningsgaranti

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.
Noggranna kontroller

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.
Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.
Försäkring

Försäkring

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i trestegsbesiktningen

Vår trestegsbesiktning omfattar noggranna kontroller genom hela din badrumsrenovering och vi säkerställer att alla arbeten utförts i enlighet med tillverkarnas anvisningar och gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår trestegsbesiktning.
VVS-besiktning

Vatten och avloppinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering och de vanligaste orsakerna till fuktskador vid felaktig installation. Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Spillvattenledningar


 • Tappvattenledningar


 • Installationsschakt


 • Vattenfördelarskåp


Tätskiktsbesiktning

Tätskiktet är den viktigaste delen under en badrumsrenovering om du frågar oss. Felaktigt monterade tätskikt är vanligt förekommande byggfel som lätt ger upphov till fuktskador och kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Med en tätskiktsbesiktning kan du känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt. Då minimerar du även risken för fuktskador.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Fuktspärr


 • Golvlutning


 • Rörgenomföringar


 • Övriga detaljer


Slutbesiktning

Känn dig trygg med att ditt nya badrum är byggt utan fel och brister innan slutbetalningen. En slutbesiktning är en liten investering i förhållande till den totala kostnaden för en badrumsrenovering. Vi hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.


Vi kontrollerar bland annat:

 • Golvlutning


 • Plattsättning & fogning


 • VVS & el-installationer


 • Dokumentation


Detta ingår i våra besiktningar


 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.

 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.

 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.

 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.

 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.

 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

 • Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar.


Kontakt

För mer info om våra tjänster vänligen Fyll i formuläret så hör vi av oss


Namn E-post Meddelande Telefon Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in